Bardzo dużo jest teraz osób, określających się jako coach. Wszędzie, w internecie, ogłoszeniach, szkoleniach korporacyjnych występują i radzą coache, trenerzy personalni, gdzieniegdzie również pada słowo mentor. Ja sama przeszłam niemałą ilość szkoleń z tych zagadnień, pozwolę więc sobie przybliżyć je Wam.

Co to jest coaching?

Coaching to po angielsku przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie. To dosłownie.

Nie dosłownie – ludzie stosują coaching, aby łatwiej iść do przodu i przeprowadzać zmiany.

Coaching to najprościej rzecz ujmując –  ustrukturalizowana seria rozmów jednej osoby z drugą.

Osoba, która występuje jako coach tak kształtuje rozmowę, aby przynieść korzyści drugiej osobie. Rozmowy coachingowe można prowadzić na różne sposoby i w różnych warunkach.

Dwie osoby siedzą np. w pokoju i omawiają sprawy, które podopieczny chce zmienić. To tak zwany coaching nieaktywny.

Coach może też obserwować swojego podopiecznego w działaniu – np. podczas sprzedaży i potem omawiać z nim to doświadczenie. To coaching operacyjny.

Różne formy coachingu mają jedną wspólną cechę – mają pomagać podążać ludziom w określonym kierunku.

Coaching to droga, która prowadzi do rozwoju.

Droga komunikacji, oparta na partnerskich stosunkach i przekonaniu coacha, że jego podopieczny ma wystarczający potencjał, aby odnaleźć właściwy kierunek. To proces doskonalenia kompetencji. Jest oparty na partnerskich relacjach i wzajemnym zaufaniu. Wydobywa i wzmacnia w ludziach to, co najlepsze.

Proces coachingu prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany. Ale nie zakłada gotowych rozwiązań. Daje możliwość własnych wyborów – poprzez korzystanie z narzędzi komunikacyjnych – wspomaga proces świadomego kierunku wybranej drogi, pozwala modyfikować poglądy, pomaga wyznaczać i osiągać ustalone cele.

Coaching dość często prowadzony jest w formie spotkań dla pracowników firm/korporacji.

Ma na celu, np.:

 • poprawę wyników sprzedażowych – poprzez wspomaganie pracy pracowników
 • rozwiązywanie problemów – które w sposób istotny wpływają na funkcjonowanie firmy
 • pozyskiwanie nowych umiejętności – np. związanych ze zmianą stanowiska pracy
 • rozwój specyficznych umiejętności – potrzebnych do realizacji zadań na danym stanowisku.

Co to jest mentoring?

To proces sprawowania opieki nad pracownikiem w różnych stadiach jego rozwoju w firmie, a także doskonalenie umiejętności poprzez wykorzystanie doświadczenia pracowników o wyższych kompetencjach.

Podstawowym celem mentoringu jest:

 • przyspieszenie adaptacji nowych pracowników
 • wprowadzenie pracowników w nowe obowiązki
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • rozwój umiejętności menadżerskich
 • wzrost stopnia identyfikacji pracownika z firmą
 • lepsze dopasowanie pracowników do zadań.

Cele te osiąga się poprzez indywidualny trening, prowadzony w miejscu pracy przez starszego kolegę – mentora, bądź bezpośredniego przełożonego.

Praktycznie wygląda to tak, że nowy pracownik, niezależnie od stanowiska które zajmuje, przez pewien czas znajduje się pod opieką osoby wprowadzającej go w firmie – mentora.

Mentor uczestniczy we wszystkich jego zadaniach i problemach, dzieląc się swym doświadczeniem.

Doświadczenie takich osób pracujących przez dłuższy czas w firmie i będących mentorami, jest bezcenne. Jakość wsparcia i rodzaj więzi powstającej w tym czasie, ma decydujący wpływ na całą karierę tej osoby w ramach danej firmy.

Coaching i mentoring to komunikacja interpersonalna – PROWADZENIE ROZMÓW. Aby osiągnąć dobrą atmosferę rozmowy, należy przestrzegać podstawowych zasad komunikacji.

Jest to:

 • zasada okazywania szacunku pracownikowi / klientowi – to skłania do wzajemności
 • zasada wypowiadania się jasno i rzeczowo
 • zasada otwartości np. informacje przekazywane przez rozmówcę – oceniać czy zaprzeczać można tylko wtedy, gdy dobrze zrozumie się sens całej wypowiedzi
 • zasada pełnej kompetencji – należy dotrzymywać słowa; jeśli składamy obietnicę, zastanówmy się, czy jej wypełnienie leży w granicach naszej kompetencji.

 

Kategorie: TOP Porady

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *